Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Dluhy a insolvence

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc jak věřitelům v oblasti úvěrů, dluhů a jejich vymáhání, včetně zastupování věřitelů v řízení před soudy, v exekučním řízení či při uplatňování pohledávek v insolvenčních řízeních, tak současně i právní pomoc dlužníkům při právní obraně před neoprávněně vymáhanými nároky či nemravně vysokými smluvními pokutami.

Naše advokátní kancelář se na oblast úvěrů, dluhů a jejich vymáhání specializuje a zastupuje klienty jak v soudních řízeních o určení neplatnosti úvěrových či zástavních smluv či neoprávněnosti vymáhaných pohledávek, tak i v řízení před finančním arbitrem či v exekučních řízeních a to jak na straně oprávněných, tak i na straně povinných v rámci návrhů na zastavení nařízených exekucí.

V této oblasti tedy máme bohaté zkušenosti a to z jak z pozice věřitelů, tak i z pozice dlužníků.  Tato právní oblast přitom v současné době prochází bouřlivým vývojem, když aktuální judikatura průběžně reflektuje jak narůstající ochranu dlužníků či spotřebitelů, tak i neplatnost určitých typů rozhodčích doložek. V této oblasti tedy nabízíme vysokou profesionální zdatnost i znalost judikatury jak soudů, tak i nálezů finančního arbitra.