Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Komplexní servis pro věřitele, zajištění a vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis pro věřitele či společnosti, zabývající se problematikou financí, úvěrů, pohledávek či jejich vymáhání. Zajišťujeme vyhotovení komplexní smluvní dokumentace vypracované tak, aby byla v souladu s právním řádem i s aktuální soudní judikaturou ohledně přiměřenosti, mravnosti sankcí či ochrany slabší strany.

Zajišťujeme vypracování profesionální smluvní dokumentace k zajištění pohledávek nastavené tak, aby došlo k maximálnímu uspokojení věřitelů i v případech exekučních dražeb či insolvenčních řízení a dále tak, aby i realizace vymáhání pohledávek probíhala rychle a efektivně. Dále nabízíme kompletní servis vymáhaní pohledávek zahrnující vypracování vyčíslení či zesplatnění dluhu, předžalobní upomínky, soudní či rozhodčí žaloby, exekuční návrhy, návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva, přihlášky pohledávek do nařízených exekučních dražeb nemovitostí či přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení, vypracování pokynů zajištěného věřitele ke zpeněžení zástavy a veškeré další činnosti, související s právním vymáháním pohledávek. I v této oblasti disponujeme vysokou odborností a to jak po stránce právní, tak i po stránce praktické realizace vymáhání pohledávek. V této oblasti spolupracujeme dlouhodobě i s notáři a exekutory, což zajišťuje profesionální a rychlé služby při zajištění a vymáhání pohledávek pro naše klienty.