Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Obchodní a pracovní právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc v oblasti obchodního i pracovního práva, když pro obchodní společnosti a firmy zajišťujeme veškerý právní servis související jak s podnikáním společnosti, tak i vnitřními vztahy vůči zaměstnancům. V rámci této služby poskytujeme správu a vymáhání pohledávek, od zasílání předžalobních upomínek, přes vymáhání před soudem až po zastupování v rámci exekučních řízení či přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení a zastupování klientů v rámci insolvenčních řízení.

Dále poskytujeme komplexní servis v oblasti vyhotovení smluvní dokumentace, když tato je vypracována vždy pečlivě na míru konkrétnímu klientovi s důrazem na předvídání veškerých potencionálních problému a nastavení smluvních podmínek tak, aby případné problémy či spory byly řešeny úspěšně, rychle a efektivně. Obchodní společnosti zastupujeme jak v řízení před soudy, tak i v řízeních před orgány státní správy, včetně právních služeb souvisejících s výběrovým řízením při zadáváním veřejných zakázek.

Odbornou pomoc nabízíme i v oblasti insolvenčních řízení a to jak při přihlašování pohledávek či podávání odpůrčích žalob, tak i v případě šikanózně podaných insolvenčních návrhů. Specializací naší advokátní kanceláře je problematika subdodavatelských vztahů v oblasti stavebnictví, především smlouvy o dílo a spory související s prováděním stavebního díla či s úhradou fakturovaných nároků či nároků z vad díla a záruk.