Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Právní obrana proti úvěrovým firmám, dražbám a exekucím

Poskytujeme profesionální právní pomoc a obranu proti úvěrovým společnostem, které nekalým způsobem zneužívají svého postavení a účtují nemravné úroky či smluvní pokuty. Pokud máte problém s úvěrovou společností nebo věřitelem, který Vám například zesplatní úvěr či půjčku a žádá přemrštěné úroky či sankce, nebo Vám účtuje vysoké smluvní pokuty, či navrhuje prodej Vaší nemovitosti, obratem nás kontaktujte. I v případech, pokud již byla podána žaloba, nařízena exekuce či dražba Vaší nemovitosti, ještě nemusí být vše ztraceno. I v těchto případech lze například podat návrh na zastavení exekuce, napadnout vydaný rozhodčí nález nebo vést právní obranu proti výši dluhu napadením mravnosti či platnosti úvěrové smlouvy a to buď před soudem, nebo v řízení před finančním arbitrem. 

I v případě, pokud se věřitel snaží prodat Vaši nemovitost, nebo Vás vystěhovat, je možné v odůvodněných případech podat návrh na vydání předběžného soudního opatření a současně podat žalobu na určení neexistence zástavního práva či neplatnosti kupní smlouvy.  I v případech, kdy situace navenek vypadá hrozivě a beznadějně, nemusí být vše ztraceno. V oblasti obrany před úvěrovými společnostmi máme bohaté zkušenosti, vysokou úspěšnost a hluboké profesní znalosti.

PRVNÍ PORADA S KLIENTEM JE V TĚCHTO PŘÍPADECH VŽDY ZDARMA.