Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Převody nemovitostí

Při převodu nemovitostí, domů, bytů a pozemků poskytujeme komplexní a profesionální právní servis tak, aby prodej bytu nebo nemovitosti proběhl hladce a bez komplikací ke spokojenosti všech účastníků. Komplexní právní služby zahrnující sepsání veškerých typů smluv (smlouvy o o budoucí smlouvě, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlovy atd.), vyhotovené vždy na míru podle okolností daného případu a způsobu financování, provádíme advokátní úschovu kupní ceny, zastupujeme klienta v řízení před katastrálním úřadem, spolupracujeme s úvěrujícím bankovním ústavem, zajišťujeme vypracování prohlášení vlastníka při rozdělení domu na jednotky atd. Zastupujeme klienty i při sporech týkajících se úhrad kupní ceny, vyklizení nemovitostí, určení vlastnického práva k nemovitostem atd.