Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc v oblasti trestního i přestupkového řízení, včetně obhajoby klienta ve všech fázích trestního řízení. Jako obhájce klienta je advokát oprávněn účastnit se úkonů trestního řízení, výslechů svědků i spoluobviněných, má právo nahlížet do spisu i navrhovat provádění důkazů ve prospěch obviněného.

Doporučujeme nás kontaktovat již v případě, že je klient předvolán orgány činnými v trestním řízení k podání vysvětlení, neboť i tohoto úkonu je advokát oprávněn účastnit se. Klientům poskytujeme právní pomoc jako obhájci i v případě uvalení vazby, kdy je obhájce oprávněn klienta ve vazební věznici navštěvovat za účelem provádění obhajoby.

Klienty zastupujeme i při jednání s poškozenými, při vyjednávání o uzavření dohody o narovnání či při sjednávání podmínek pro podmíněné zastavení trestního stíhání či sjednání dohody o vině a trestu. V řízení před soudem zastupujeme klienty jako obhájci jak před soudem prvního stupně i před soudem odvolacím, včetně zastupování klienta při podání dovolání k Nejvyššímu soudu či při podání ústavní stížnosti.